Premies voor uw zonneboiler in Brussel


In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt u premies krijgen voor de plaatsing van een zonneboiler, zowel van het Gewest als van sommige gemeenten.


 

Gewestelijke subsidie voor zonneboilers

 De hoogte van de subsidie voor zonneboilers hangt af van uw inkomen. Het inkomen wordt berekend op basis van uw jongste aanslagbiljet.

De regelgeving onderscheidt 3 inkomens:

 • De inkomensbasiscategorie die voor alleenstaanden meer dan 67.050 euro is en voor samenwonenden of gehuwden hoger dan 82.050 euro.
 • Het gemiddelde inkomen dat voor alleenstaanden tussen 33.525,36  en 67.050,72 euro ligt en voor samenwonenden of gehuwden tussen 48.525,36 € en 82.050,72 euro.
 • Het lage inkomen dat voor alleenstaande lager dan 33.525,36 euro ligt en voor samenwonenden of gehuwden lager dan 48.525,36 euro.
 • U mag de bovengrens verhogen met 5000 euro als de aanvragers jonger zijn dan 35. In het geval van samenwonenden of gehuwden moeten beide aanvragers jonger zijn dan 35.
 • U mag de bovengrens van het inkomen verhogen met 5000 euro per persoon ten laste.
Hoogte van deze subsidie voor zonneboilers:
 • Voor de installatie van een zonneboiler kunt u een premie trekken van maximum 2500 (basiscategorie), 3000 (gemiddeld inkomen) of 3500 (laag inkomen) euro voor een installatie van minimum 2m² tot 4 m² per woonentiteit. Boven dat bedrag mag u 200 euro rekenen per extra m². De subsidie voor zonneboilers kan nooit hoger zijn dan 50% van de factuur.  Indien uw woning zich echter in een RVOHR-zone (*) bevindt kan de premie met 10% verhoogd worden, zonder dat de bovengrens mag worden overschreden.
  (*) RVOHR= Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie
 • De zonneboilerpremies gelden per woonentiteit (voor particulieren) of per installatie (voor rechtspersonen).
 • Een erkende aannemer moet de zonneboiler installeren.
 • Het is interessant om die zonneboilersubsidies te cumuleren met premies voor uitvoering van een aanvullende HR-TOP-gasverwarmingsketel en/of een aanvullende dichte doorstroomgasboiler die u eveneens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan krijgen.

Meer info vindt u hier.

 


Gemeentelijke zonneboilerpremies

Sommige gemeenten geven een aanvulende premie voor de installatie van een zonneboiler. Omdat de gemeentelijke premies aan verandering onderhevig zijn, contacteert u best uw gemeente.

Heb je vragen
over zonneboilers?
Op zoek naar
een installateur?
Een eigen zonneboiler,
hoe begin je eraan?
Bereken het rendement
van je zonneboiler
Staat mijn zonnecollector
op de premielijst?

Zonneboilerweerbericht

Ontdek hier hoeveel personen met een zonneboiler vorige week bespaarden
zonneboilers subsidie subsidie zonneboilers zonneboilers
zonneboilers subsidie subsidie zonneboilers zonneboiler zonneboilers zonnecollectoren

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie BELSOLAR dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over zonneboilers kunnen hebben. BELSOLAR is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van BELSOLAR zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt BELSOLAR deel uit van ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken van België.

Copyright 2018 infozonneboiler.be