NL  |  FR

De beste garanties voor een zonneboiler

Leden van infozonneboiler.be engageren zich om hun klanten de hoogst mogelijke kwaliteitsgaranties te bieden. Wie kiest voor een zonneboiler van een infozonneboiler.be-lid weet zich verzekerd van garanties die zowel betrekking hebben op de installateur als op de installatie. Deze garanties staan beschreven in een charter dat elk infozonneboiler.be-lid onderschrijft. 


Kwaliteitsgaranties zonneboilerinstallateurs

De leden van infozonneboiler.be zien erop toe dat hun installateurs:

  • geregistreerde aannemers zijn,
  • voldoen aan de technische en wettelijke bepalingen om de beroepen chauffagist, dakwerker of sanitarist uit te oefenen,
  • een opleiding gekregen hebben voor de installatie van de specifieke systemen op thermische zonne-energie die de leden van infozonneboiler.be aanbieden,
  • begeleiding en technische ondersteuning van de producent krijgen op de werf bij de eerste installaties van zonneboilers,
  • hun klanten een goeie service leveren o.m. op het vlak van te respecteren termijnen en technische opvolging na de werken,
  • optimale technische criteria hanteren o.m op het vlak van de oriëntatie en de hellingsgraad van de zonnecollectoren,
  • de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig naleven,
  • de klant alle informatie en garanties leveren voor het onderhoud van de zonneboiler.

Kwaliteitsgaranties zonneboilerinstallaties

De voorwaarden en engagementen voor toetreding tot infozonneboiler.be zijn gebaseerd op de Europese normen die door de Europese Commissie voor Normalisatie worden opgesteld voor installaties op thermische zonne-energie en hun componenten. Deze Europese normen stellen voorwaarden aan levensduur, betrouwbaarheid en veiligheid van systemen op thermische zonne-energie.

De zonneboilers en thermische zonnecollectoren die de leden van infozonneboiler.be aanbieden beantwoorden aan de Europese normen EN 12976-1 en EN 12975. Deze normen garanderen dat de gebruiker van de zonneboiler over alle informatie en handleidingen beschikt die nodig zijn voor het onderhoud en controle van de zonneboiler.

De installateurs die zonneboilers van een infozonneboiler.be-lid aanbieden, dienen allen dezelfde garantiecondities te bieden, namelijk tien jaar garantie op de zonnecollectoren, vijf jaar op het opslagvat en twee jaar op de overige componenten.


Heb je vragen
over zonneboilers?
Op zoek naar
een installateur?
Een eigen zonneboiler,
hoe begin je eraan?
Bereken je
zonne-opbrengst
Premies voor jouw gemeente

Zonneboilerweerbericht

Ontdek hier hoeveel personen met een zonneboiler vorige week bespaarden
zonneboiler zonneboilers zonne energie installateur
Copyright 2017 infozonneboiler.be