U zoekt een installateur voor uw zonneboiler?

Bent u op zoek naar een deskundige en erkende installateur voor een zonneboiler dan kunt u terecht bij onze leden voor een installateur in uw buurt. Onze leden zorgen voor een permanente bijscholing en begeleiding van de installateurs en kunnen u doorverwijzen naar een erkend professioneel. U vindt een overzicht van onze leden op de ledensectie. Op hun websites vindt u ook veel technische en informatieve documentatie over de verschillende zonneboilersystemen die ze aanbieden.

Voor de lijst van Rescert-gecertificeerde aannemers zonneboilers surf naar https://www.rescert.be/nl/lists en kies

  • Thermische zonne-energiesystemen – combi (als u de zonneboiler voor verwarming én sanitair warm water gaat gebruiken)
  • Thermische zonne-energiesystemen - sanitair warm water (als u de zonneboiler voor sanitair warm water gaat gebruiken)

U bent een installateur van zonneboilers?

U bent een installateur en u wil zich specialiseren in de zonneboilersystemen van één van onze leden? Neem dan rechtstreeks contact op met het bedrijf waarmee u wil samenwerken via de ledensectie van deze website. Zij geven u informatie over de criteria, de mogelijkheid tot opleiding en de voorwaarden om erkend te worden.

Kwaliteitsgaranties

De leden van Belsolar zien erop toe dat hun installateurs:

 

  • geregistreerde aannemers zijn,
  • voldoen aan de technische en wettelijke bepalingen om de beroepen chauffagist, dakwerker of sanitarist uit te oefenen,
  • een opleiding gekregen hebben voor de installatie van de specifieke thermische zonnesystemen die de leden van Belsolar aanbieden,
  • begeleiding en technische ondersteuning van de producent krijgen op de werf bij de eerste installaties,
  • hun klanten een goeie service leveren o.m. op het vlak van te respecteren termijnen en technische opvolging na de werken,
  • optimale technische criteria hanteren o.m op het vlak van de oriëntatie en de hellingsgraad van de zonnecollectoren,
  • de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig naleven,
  • de klant alle informatie en garanties leveren voor het onderhoud van de zonneboiler.

Heb je vragen
over zonneboilers?
Op zoek naar
een installateur?
Een eigen zonneboiler,
hoe begin je eraan?
Bereken het rendement
van je zonneboiler
Staat mijn zonnecollector
op de premielijst?

Zonneboilerweerbericht

Ontdek hier hoeveel personen met een zonneboiler vorige week bespaarden
zonneboiler installateur zonneboiler installateurs belsolar
zonneboiler installateur zonneboiler installateurs zonneboilersystemen belsolar zonneboiler

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie BELSOLAR dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over zonneboilers kunnen hebben. BELSOLAR is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van BELSOLAR zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt BELSOLAR deel uit van ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken van België.

Copyright 2018 infozonneboiler.be