Zonneboiler meest rendabele zonnepaneel

Sinds de biomassacentrale in Gent definitief werd afgeschreven, promoot de Vlaamse Overheid weer volop de plaatsing van zonnepanelen. Veelal gaat het in de communicatie echter over fotovoltaïsche panelen. infozonneboiler.be, de sectorassociatie van fabrikanten en verdelers van zonneboilers, wijst erop dat uit alle mogelijke studies en simulaties blijkt dat een zonneboiler, met thermische zonnecollectoren, een veel verstandigere én rendabelere keuze is. Voor wie al een pv-installatie heeft, stelt infozonneboiler.be een andere slimme oplossing voor: buffer je overtollige zonne-energie in een boiler in plaats van in een (dure) batterij. infozonneboiler.be toont zich ten slotte zeer tevreden dat minister Bart Tommelein het peterschap heeft aanvaard van zijn mascotte SolarBoy.

Betere investering

Een eenvoudig voorbeeld maakt al snel duidelijk dat thermische zonnecollectoren een veel betere investering vormen dan fotovoltaïsche zonnepanelen. Neem een gezin van 3 à 4 personen die in hun woning over een elektrische boiler voor het sanitair warm water beschikken. Samen verbruiken de gezinsleden zo’n 200 liter water per dag aan 45 °C. Op jaarbasis zal het stroomverbruik van die boiler voor de opwarming van het water ± 3.000 kWh bedragen. Daarbovenop komt een verlies van ongeveer 800 kWh per jaar door de minder goede isolatie. In totaal verbruik je dus 3.800 kWh per jaar, alleen al voor je sanitair warm water. Aan een gemiddelde prijs van 0.25 euro per kWh kost warm water je bijgevolg 950 euro per jaar. Je kan dat bedrag doen dalen door gebruik te maken van zonne-energie om je water te verwarmen. Dan stelt zich de vraag hoe je dat best doet: door middel van fotovoltaïsche zonnepanelen (pv) die elektriciteit opwekken, of door het water rechtstreeks te verwarmen met een zonneboiler? Aangezien het om een elektrische boiler gaat, lijkt een pv-installatie de voor de hand liggende keuze. Maar het is zeker niet de beste keuze.

  Pv 3.66 Kwpiek Zonneboiler 5m²
Kostprijs € (na aftrek premies 5500 3250
Opbrengst kWh/m² 165

450

Inname dakoppervlakte m² 20 5
Prosumententarief ± 348 0
Besparing € 530 500
TVT 10.38j 6,5j

 

Indien je op je dak een zonneboiler met 5 m² zonnecollectoren installeert, kan je gemakkelijk je factuur van 950 euro per jaar voor warm water halveren! Je realiseert zelfs een besparing van 500 euro per jaar. Indien je dezelfde besparing wil realiseren met een pv-installatie, dan moet je liefst 3.660 Wp op je dak plaatsen. De tabel hieronder toont duidelijk het verschil tussen beide installaties.

Merk op:

  1. De zonneboiler is beduidend goedkoper dan de pv-installatie
  2. De zonneboiler heeft maar 5 m² dakoppervlakte nodig, de pv-installatie 4 keer zoveel: 20 m²
  3. Met een zonneboiler moet je geen prosumententarief betalen, want je stockeert de energie zelf in je boiler
  4. De zonneboiler is terugverdiend op 6,5 jaar, de pv-installatie op meer dan 10 jaar
  5. Eindstand zonneboiler - pv: 4-0

Stockeer energie in boiler i.p.v. in een batterij

Uit diverse studies blijkt dat batterijen voor de opslag van fotovoltaïsche zonne-energie (pv) in België nog lang niet economisch rendabel zijn. Dat is ook logisch: waarom zou iemand 6.000 euro betalen om energie te stockeren als hij die gratis aan het net kan leveren via de terugdraaiende teller? Het prosumententarief wordt immers berekend op het vermogen van de omvormer, niet op de hoeveelheid elektriciteit die terug aan het net wordt geleverd. Wil je toch een groter deel van de energie die je pv-installatie opwekt zelf verbruiken? Stockeer die energie dan in een warmwaterboiler. In een boiler van 300 liter kan makkelijk 20 kWh energie gebufferd worden, dat is het dubbele van de capaciteit van een Teslabatterij. En die boiler kost maar 1.000 euro i.p.v. 6.000 euro voor een Teslabatterij. Je kan dat water dan gebruiken om te douchen of om de verwarming te ondersteunen. Een standaardwoning verbruikt per jaar 4.000 kWh voor elektriciteit en tussen de 10.000 en 20.000 kWh voor verwarming. Als je de restenergie van je pv-installatie in een warmtebuffer opslaat, is die onmiddellijk bruikbaar. In combinatie met enkele zonnecollectoren krijg je op jaarbasis een zeer uitgebreide dekking van je warmteverbruik via zonne-energie.


Vlaams minister Bart Tommelein wordt peter van SolarBoy

Infozonneboiler.be is zeer vereerd dat Vlaams minister van Energie Bart Tommelein het peterschap heeft aanvaard van zijn SolarBoy, het ondertussen al bekende 3D-figuurtje dat een thermische zonnecollector heeft als hoed, een opslagvat als romp en als onderlijfje een douchekop waaruit warm water stroomt van zodra de hoed zonlicht opvangt. SolarBoy heeft een eigen Facebookpagina (www.facebook.com/SolarBoybyBelsolar), en fungeert als gids op de www.infozonneboiler.be om er alle informatie over de werking van een zonneboiler te geven, om uit te leggen wat de mogelijkheden van zonneboilerinstallaties zijn en om aan te tonen waarom kiezen voor zonnewarmte vandaag belangrijker is dan ooit. Sinds zijn aantreden heeft minister Tommelein duidelijk aangegeven dat hij volop de kaart van de hernieuwbare energie wil trekken. infozonneboiler.be is zeer vereerd dat Vlaams minister van Energie Bart Tommelein het peterschap heeft aanvaard van zijn SolarBoy, het ondertussen al bekende 3D-figuurtje dat een thermische zonnecollector heeft als hoed, een opslagvat als romp en als onderlijf.

 
Sinds de biomassacentrale in Gent definitief werd afgeschreven, promoot de Vlaamse Overheid weer volop de plaatsing van zonnepanelen.

Een betere peter kan een SolarBoy zich dan ook niet wensen. Het is door de initiatieven van minister Tommelein duidelijk geworden dat een positieve communicatie over de verschillende hernieuwbare technologieën een zeer grote impact heeft op de perceptie hierover bij de eindgebruiker. Deze trend kunnen we hopelijk nog een lange tijd verder zetten. SolarBoy is er alleszins klaar voor.

Heb je vragen
over zonneboilers?
Op zoek naar
een installateur?
Een eigen zonneboiler,
hoe begin je eraan?
Bereken het rendement
van je zonneboiler
Staat mijn zonnecollector
op de premielijst?

Zonneboilerweerbericht

Ontdek hier hoeveel personen met een zonneboiler vorige week bespaarden

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie BELSOLAR dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over zonneboilers kunnen hebben. BELSOLAR is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van BELSOLAR zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt BELSOLAR deel uit van ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken van België.

Copyright 2018 infozonneboiler.be