Heb ik een vergunning nodig voor een zonneboiler?

In Vlaanderen is het in de meeste gevallen niet nodig om een vergunning te hebben om een zonneboiler te installeren. Sinds 1 december 2010 is het plaatsen van zonnepanelen is in de meeste situaties vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning. Op een plat dak is de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld als de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komt. Op een hellend dak is de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld als ze geïntegreerd worden in het hellend dakvlak: op de dakbedekking of ter vervanging ervan. De plaatsing mag niet strijdig zijn met de voorschriften van een bijzonder plan van aanpak (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning.

 

De vrijstelling geldt niet wanneer er een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening zou bestaan, goedgekeurd door de gemeenteraad en deputatie, die de plaatsing meldingsplichtig maakt. In dat geval geldt geen vergunningsplicht maar moet de plaatsing minstens 20 dagen voorafgaand aan de werken gemeld worden. Bij beschermd erfgoed is vrijstelling enkel mogelijk na goedkeuring door het Agentschap Ruimte en Erfgoed. Vraag dus altijd eerst advies aan je gemeente.

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de regels anders. Daar heb je geen vergunning nodig als je paneel niet vanaf de openbare ruimte zichtbaar is. Je kan de zonnepanelen dan bijvoorbeeld in het dak inwerken, of evenwijdig aan het dak vestigen op voorwaarde dat ze minstens 30 cm van de dakrand zijn verwijderd.

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie Belsolar dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over zonneboilers kunnen hebben. Belsolar is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van Belsolar zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt Belsolar deel uit van Climafed, de Belgische federatie voor klimaattechnologieën (tot voor kort bekend als ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België). Onze privacy policy vindt u hier.