Kan ik een zonneboiler enkel gebruiken voor de verwarming van sanitair water?

De bekendste toepassing van een zonneboiler is de productie van sanitair warm water. Maar een zonneboiler kan ook gebruikt worden om je huis te verwarmen (als bijverwarming van een cv) of om het water van je zwembad te verwarmen.  

 

 

1. Gratis sanitair warm water

Het opwarmen van warm water in badkamer, douche, wasbekken of keuken is één van de populairste toepassingen van zonne-energie. Dat is ook begrijpelijk. Sanitair warm water hebben we het hele jaar door nodig en dus is het rendement van een zonneboiler hier het grootst.

 

Een gezin van 4 personen gebruikt al gauw -schrik niet- 90 liter warm water per dag. Dat is bijna 33.000 liter per jaar. Warm water is goed voor 15 tot 20 % van onze energiefactuur (in een passiefwoning zelfs 50%).

Als datzelfde gezin een zonneboiler plaatst met een opslagvat van 300 liter en 5 m² thermische zonnecollectoren, besparen ze gemiddeld ongeveer 60 % op het energieverbruik door water.

 

Vanzelfsprekend is het rendement in de zomermaanden het hoogst maar de moderne generaties zonnecollectoren zijn zo verfijnd dat ze ook in de winter niet werkloos zijn.

 

Toegepast met andere water- en warmtebesparende maatregelen kan het rendement van de zonnecollectoren nog hoger worden.

2. Bijverwarming van je woning / 3. Vloerverwarming

Voor woningverwarming ligt het rendement van thermische zonnecollectoren lager omdat de zon in de zomer het hardst schijnt, dus wanneer onze verwarmingsbehoeften het laagst liggen.

 

Toch kunnen zonneboilers een belangrijke besparing op uw verwarmingskosten betekenen van 15 tot zelfs 25 %. In woningen met een ver doorgedreven isolatie kan dat aandeel nog oplopen.

 

Voor zonneboilers die zowel dienen om de verwarming van de woning te versterken als om van sanitair warm water te voorzien, zullen collectoroppervlakte en buffervolume toenemen. Een aanvullende warmtebron blijft natuurlijk noodzakelijk om het huis degelijk te verwarmen.

4. Zwembadverwarming

Zonneboilers kunnen ook toegepast worden om zwembaden te verwarmen. Omdat zwemmen een hoofdzakelijk zomerse aangelegenheid is, volstaan enkele zonnecollectoren waarvan de oppervlakte ongeveer de helft tot 2/3 van de oppervlakte van het zwembad bedragen. Het zwembad fungeert als voorraadvat.

 

 

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie Belsolar dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over zonneboilers kunnen hebben. Belsolar is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van Belsolar zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt Belsolar deel uit van Climafed, de Belgische federatie voor klimaattechnologieën (tot voor kort bekend als ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België). Onze privacy policy vindt u hier.