MISVATTING 5: “De investering is te duur tegenover de opbrengst”

De prijs van een zonneboilerinstallatie hangt uiteraard af van tal van factoren, maar een goede richtprijs voor een complete zonneboilerinstallatie is 1.000 euro per m² zonnecollectoren, inclusief plaatsing. Als je weet dat voor een gemiddeld gezin 5 m² zonnecollectoren doorgaans volstaan, spreken we dus van een investering van gemiddeld 5.000 euro, de aftrek van de premies voor een zonneboilerinstallatie bij een renovatie niet ingecalculeerd.  Zo heb je een zonneboilerinstallatie soms al terugverdiend op minder dan 6 jaar. Collectoren die pal naar het zuiden is gericht, met een hoek van 45°, leveren het beste rendement op. Hoeveel de besparing voor jou precies bedraagt, zowel uitgedrukt in uitgespaarde euro’s als in uitgespaarde CO2-uitstoot, bereken je hier