Op welke premies heb ik recht als ik een zonneboiler laat installeren?

Een zonneboiler met thermische zonnecollectoren vormt de beste oplossing om te profiteren van de gratis energie van de zon.

 

Zelfs met de kosten van de naverwarming kan je met een zonneboilerinstallatie tot 60% van de energie besparen die nodig is om het water voor je bad, douche of keuken te verwarmen. Daarnaast kan je zonneboilers ook inzetten als (bij)verwarming voor je woning of om je zwembad te verwarmen. Bovendien dragen zonneboilers in belangrijke mate bij tot de reductie van de CO2-uitstoot van gebouwen, hebben ze een lange levensduur en vergen ze relatief weinig onderhoud. En bovenal krijg je voor zonneboilers heel wat premies als je er in je renovatie voor kiest.  

 

De premies voor zonneboilers zijn afhankelijk van waar je woont:

 

Opgelet ! De premies die de overheden uitreiken om particulieren en bedrijven aan te sporen om een zonneboiler te installeren zijn gaan over het algemeen gepaard met een aantal voorwaarden m.b.t. de kwaliteit van de zonneboiler en de zonnecollectoren en aan een aantal garanties m.b.t. de installatie.  De leden van Belsolar staan garant voor de conformiteit van hun zonneboilerinstallaties aan de kwaliteitsvoorwaarden. Vandaar dat ze ook opgenomen werden op de  « Green List » van zonnecollectoren die recht geven op een premie.

 

Download de « Green List »
(niet-limitatieve lijst van zonnecollectoren voor toekenning van REG-premies van zonneboilers) hier

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie Belsolar dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over zonneboilers kunnen hebben. Belsolar is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van Belsolar zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt Belsolar deel uit van Climafed, de Belgische federatie voor klimaattechnologieën (tot voor kort bekend als ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België). Onze privacy policy vindt u hier.