Een zonneboilerinstallatie : permanente verwarming gegarandeerd

Een zonneboilerinstallatie bestaat uit een opslagvat of voorraadvat en een aantal thermische zonnecollectoren (1) op het dak. In tegenstelling tot fotovoltaïsche zonnepanelen die elektriciteit opwekken, vangen die thermische zonnecollectoren op het dak het zonlicht op en zetten dit om in warmte. We spreken dan van thermische zonne-energie.

 

Die warmte wordt opgeslagen in de boiler, het opslagvat of voorraadvat (2).

 

Het leidingwater wordt hierdoor opgewarmd, alvorens het naar de cv-ketel of de waterkraan gaat (4). Als de zon onvoldoende warmte levert, zorgt de naverwarming (3) ervoor dat de gewenste temperatuur bereikt wordt. Zo bent u verzekerd van een permanente verwarming.

 

1.Thermische zonnecollectoren

Een zonneboiler bestaat uit een installatie met doorgaans 1 tot 4 thermische zonnecollectoren, een voorraad- of opslagvat met een volume van 100 tot 500 liter en bijhorende regelingssystemen, pompen en montageaccessoires. Voor een gemiddeld gezin van 4 personen volstaan 5 à 6 m² zonnecollectoren en een boiler van 250 tot 300 liter.

De zonnecollectoren vangen het invallende zonlicht op en zetten het om in warmte. De collector geeft de warmte door aan een vloeistof die de zonnewarmte van de collector naar het opslagvat brengt.

2.Opslagvat/voorraadvat

De vloeistof die in de leidingen tussen de collector en het voorraadvat van een zonneboilerinstallatie circuleert, neemt warmte op in de collector en geeft die af aan het water in het voorraadvat. De afgekoelde vloeistof wordt dan weer naar de collector gepompt om opnieuw op te warmen. Het voorraadvat zorgt ervoor dat de door de zon geproduceerde warmte wordt bijgehouden tot op het moment u warm water nodig heeft. Bij voldoende zonlicht kunnen de collectoren het water in het voorraadvat gemakkelijk opwarmen tot boven de 60°C. De pomp treedt automatisch in werking van zodra de thermische collector warmer is dan het water in het voorraadvat. Ze beschermt eveneens tegen vrieskou en oververhitting.

3.Naverwarming

Als de zon onvoldoende warmte levert, zorgt de naverwarming ervoor dat de gewenste temperatuur bereikt wordt. De naverwarming kan zowel een elektrische weerstand, een doorstroomtoestel op gas of de cv-ketel zijn. Bij een duoboiler zit de naverwarming in het voorraadvat. De werking van beide systemen wordt afgestemd via een regelsysteem. Dat is zo geprogrammeerd dat zonne-energie voorrang krijgt op de verwarming met fossiele brandstoffen.

 

 

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie Belsolar dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over zonneboilers kunnen hebben. Belsolar is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van Belsolar zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt Belsolar deel uit van Climafed, de Belgische federatie voor klimaattechnologieën (tot voor kort bekend als ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België). Onze privacy policy vindt u hier.