Wat is het rendement van je (toekomstige) zonneboiler?

Voor een optimaal rendement van je zonneboiler zijn de oriëntatie, de hellingshoek en de oppervlakte van de zonnecollectoren op je dak van doorslaggevend belang. Ook de capaciteit van het voorraadvat speelt een belangrijke rol.

Het beste rendement van je zonneboiler

Om een ideaal rendement te halen uit je zonneboilerinstallatie moet je er vooreerst zeker van zijn dat je dak voldoende zon kan opvangen. Externe factoren als schaduw van (toekomstige) gebouwen, (groeiende) bomen en schoorstenen verminderen de opbrengst.

 

Verder hangt het rendement af van de oriëntatie en de hellingshoek van de collectoren en van het volume van het voorraadvat.

 

Ook de oppervlakte en het type zonnecollectoren zijn van belang. Zo geven vacuümbuiscollectoren voor eenzelfde collectoroppervlakte ongeveer 20% meer rendement dan vlakkeplaatcollectoren.

Oriëntatie van de zonnecollectoren

Zonnecollectoren renderen het best wanneer ze naar het zuiden zijn gericht. Bij een opstelling pal op het oosten of het westen daalt het rendement van de zonneboilerinstallatie met 20%.

 

Wie voor vacuümbuiscollectoren kiest, kan dit eenvoudigweg oplossen door de buizen naar de zon te draaien. Bij vlakkeplaatcollectoren kan het lagere rendement worden gecompenseerd door een hoger aantal m² te plaatsen, maar dan stijgt de kostprijs van de installatie uiteraard navenant.

Hellingshoek van de zonnecollectoren

De ideale hellingshoek van vlakke zonnecollectoren bedraagt 45°, maar elke helling tussen 20 en 60° levert goede resultaten op.

Vacuümbuiscollectoren hebben het voordeel dat ze ook horizontaal op een plat dak kunnen worden gemonteerd en individueel gedraaid zodat er een invalshoek tot 45° ontstaat. 

Vacuümbuiscollectoren en vlakkeplaatcollectoren kunnen eveneens verticaal tegen gevels of de balkonsteun van een appartement worden geïnstalleerd.

Dimensionering van de collectoren en het voorraadvat

De collectoroppervlakte en de capaciteit van het voorraadvat moeten zijn afgestemd op de warmwaterbehoefte en het verbruikspatroon. Volgens een goede vuistregel moet er bij een verbruik van 40 liter warm water aan 50 °C per dag en per persoon ongeveer 1,1 à 1,5 m² zonnecollectoren worden voorzien.

 

Het volume van het voorraadvat moet groot genoeg zijn om de hoeveelheid water voor twee dagen te kunnen opslaan. Per m² zonnecollector is een voorraadcapaciteit van minimum 40 tot 60 liter nodig.

Online-besparingsberekeningstool

Belsolar ontwikkelde een besparingsberekeningstool waarmee je in enkele muisklikken kan bepalen hoeveel je met een zonneboiler bespaart.

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie Belsolar dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over zonneboilers kunnen hebben. Belsolar is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van Belsolar zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt Belsolar deel uit van Climafed, de Belgische federatie voor klimaattechnologieën (tot voor kort bekend als ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België). Onze privacy policy vindt u hier.