Welke soorten zonneboilerinstallaties bestaan er?  

Er zijn verschillende soorten zonneboilerinstallaties op de markt. We kunnen ze indelen op basis van het soort thermische zonnecollectoren dat ze gebruiken en op basis van hun circulatiesysteem.

Indeling volgens soort thermische zonnecollector

Er bestaan twee categorieën zonnecollectoren: de vlakkeplaatcollector en de vacuümbuiscollector.

 

Vlakkeplaatcollector Vacuümbuiscollector volgens het heatpipeprincipe
Vlakkeplaatcollector Vacuümbuiscollector volgens het heatpipeprincipe

Vlakkeplaatcollector

Bij een vlakkeplaatcollector valt het zonlicht in op een metalen plaat die bedekt is met een speciale laag die bijna alle zonnestraling absorbeert en omzet in warmte. De onderzijde van de metalen plaat is verbonden met een circuit van buizen. Door het circuit stroomt een vloeistof die warmte opneemt en transporteert. Isolatie aan de achterkant van de absorberende laag en een glasplaat ervoor vermijden dat er warmte verloren gaat. Dat geheel vormt een vlakkeplaatplaatcollector.

Vacuümbuiscollector volgens het heatpipeprincipe

Deze collector is opgebouwd uit een aantal naast elkaar geplaatste glazen vacuümbuizen. Daarin  bevindt zich een smalle absorber verbonden aan een zogenaamde “heatpipe”. Dat is een gesloten buis waarin een speciale vloeistof zit. De vloeistof verdampt onder invloed van de zon. De damp verspreidt zich over de buis en condenseert bovenaan, waar de buis in contact staat met een koelvloeistof. De condenserende damp geeft zijn warmte af aan de koelvloeistof, die in een tweede gesloten circuit circuleert. De opgewarmde koelvloeistof gaat dan naar de warmtewisselaar in het voorraadvat en zo terug naar de heatpipe. In de heatpipe stroomt het condensaat naar beneden en de cyclus kan opnieuw beginnen.

Indeling volgens circulatiesysteem

Klassieke zonneboiler Zonneboiler met terugloopsysteem en circulatiepomp

Klassieke zonneboilers

De klassieke zonneboilers hebben een afzonderlijk opslagvat en het water in de thermische collectoren wordt aangevuld met een antivriesmiddel (glycol) om het systeem te beschermen tegen extreme vrieskou. Een circulatiepomp stelt het systeem in werking wanneer de temperatuur van de vloeistof in de zonnecollectoren voldoende warm is om het water in het opslagvat te verwarmen.

Zonneboilers met terugloopsysteem en circulatiepomp

Een tweede soort zonneboilers heeft een terugloopsysteem gecombineerd met een circulatiepomp. Wanneer de buitentemperatuur onvoldoende is, lopen de zonnecollectoren leeg. Het water stroomt dan naar een apart terugloopvat dat in de woning is opgesteld. Bij dit type zonneboilers is geen antivriesmiddel nodig. Wanneer de temperaturen opnieuw voldoende hoog zijn, dan wordt het water uit het terugloopvat terug naar de collectoren gepompt en wordt het systeem opnieuw opgestart.

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie Belsolar dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over zonneboilers kunnen hebben. Belsolar is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van Belsolar zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt Belsolar deel uit van Climafed, de Belgische federatie voor klimaattechnologieën (tot voor kort bekend als ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België). Onze privacy policy vindt u hier.