Zonneboilers met de beste garanties

Leden van Belsolar engageren zich om hun klanten de hoogst mogelijke kwaliteitsgaranties te bieden. Wie kiest voor een zonneboiler van een Belsolar-lid weet zich verzekerd van garanties die zowel betrekking hebben op de installatie als op de installateur als op de installatie. Deze garanties staan beschreven in een charter dat elk Belsolar-lid onderschrijft.

Kwaliteitsgaranties zonneboilerinstallaties

De voorwaarden en engagementen voor toetreding tot Belsolar zijn gebaseerd op de Europese normen die door de Europese Commissie voor Normalisatie worden opgesteld voor installaties op thermische zonne-energie en hun componenten. Deze Europese normen stellen voorwaarden aan levensduur, betrouwbaarheid en veiligheid van systemen op thermische zonne-energie.

 

De zonneboilers en thermische zonnecollectoren die de leden van Belsolar aanbieden beantwoorden aan de Europese normen EN 12976-1 en EN 12975. Deze normen garanderen dat de gebruiker van de zonneboiler over alle informatie en handleidingen beschikt die nodig zijn voor het onderhoud en controle van de zonneboiler.

 

De installateurs die zonneboilers van een infozonneboiler.be-lid aanbieden, dienen allen dezelfde garantiecondities te bieden, namelijk tien jaar garantie op de zonnecollectoren, vijf jaar op het opslagvat en twee jaar op de overige componenten.

Kwaliteitsgaranties zonneboilerinstallateurs

De leden van Belsolar zien erop toe dat hun installateurs:

 

  • geregistreerde aannemers zijn,
  • voldoen aan de technische en wettelijke bepalingen om de beroepen chauffagist, dakwerker of sanitarist uit te oefenen,
  • een opleiding gekregen hebben voor de installatie van de specifieke systemen op thermische zonne-energie die de leden van Belsolar aanbieden,
  • begeleiding en technische ondersteuning van de producent krijgen op de werf bij de eerste installaties van zonneboilers,
  • hun klanten een goeie service leveren o.m. op het vlak van te respecteren termijnen en technische opvolging na de werken,
  • optimale technische criteria hanteren o.m. op het vlak van de oriëntatie en de hellingsgraad van de zonnecollectoren,
  • de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig naleven,
  • de klant alle informatie en garanties leveren voor het onderhoud van de zonneboiler.

 

Voor de lijst van Rescert-gecertificeerde aannemers zonneboilers surf naar https://www.rescert.be/nl/lists en kies

 

  • Thermische zonne-energiesystemen – combi (als u de zonneboiler voor verwarming én sanitair warm water gaat gebruiken)
  • Thermische zonne-energiesystemen - sanitair warm water (als u de zonneboiler voor sanitair warm water gaat gebruiken)

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie Belsolar dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over zonneboilers kunnen hebben. Belsolar is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van Belsolar zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt Belsolar deel uit van Climafed, de Belgische federatie voor klimaattechnologieën (tot voor kort bekend als ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België). Onze privacy policy vindt u hier.