Vraag je premies aan en geniet van een nog snellere terugverdientijd

Na uitvoering van de werken en  ontvangst van de facturen en documenten,  kan je alles in gereedheid brengen voor het aanvragen van premies bij verschillende overheden. De premies worden nu uitgereikt door de netbeheerder, het Gewest en sommige gemeenten of provincies. Op de pagina subsidies en premies vind je een globaal overzicht van welke premies voor zonneboilers er bestaan in het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest, aan welke voorwaarden je moet voldoen om ze te bekomen en links voor meer informatie of om ze effectief aan te vragen.

 

Dankzij de besparingen op de energiefactuur die je zonneboiler realiseert (gemiddelde besparing van  55 m³ gas en 60 liter mazout  en tot 500 kWh elektriciteit per m² zonnecollector per jaar) en de premies die je van de overheid krijgt,  ben je voortaan beschermd tegen stijgende energieprijzen en lever je een mooie bijdrage in de strijd tegen de klimaatopwarming. Hoeveel de besparing voor jou precies bedraagt, zowel uitgedrukt in uitgespaarde euro’s als in uitgespaarde CO2-uitstoot, bereken je hier.

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie Belsolar dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over zonneboilers kunnen hebben. Belsolar is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van Belsolar zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt Belsolar deel uit van Climafed, de Belgische federatie voor klimaattechnologieën (tot voor kort bekend als ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België). Onze privacy policy vindt u hier.