Premies voor een zonneboiler in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gewestelijke premie voor zonneboilers

De premie voor de installatie van een zonneboiler in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest varieert tussen € 2.500 tot 3.500, afhankelijk van de inkomenscategorie, voor een installatie van minimum 2m² tot 4m², vermeerderd met € 200 per extra m2 zonnecollector, op basis van de inkomsten van de aanvrager en de ligging van de woning, max. 50% van de factuur.

 

Categorie A: De premie bedraagt max. € 2.500 voor een zonneboiler tot 4m², vermeerderd met € 200 per extra m² zonnecollector, max. 50% van de factuur.

 

Categorie B: De premie bedraagt max. € 3.000 voor een zonneboiler tot 4m², vermeerderd met € 200 per extra m² zonnecollector, max. 50% van de factuur.

 

Categorie C: De premie bedraagt max. € 3.500 voor een zonneboiler tot 4m², vermeerderd met € 200 per extra m² zonnecollector, max. 50% van de factuur.

 

Voor woongebouwen die gelegen zijn in een R.V.O.H.R.-zone (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie) of een SVG (Stadsvernieuwingsgebied) wordt het premiebedrag automatisch verhoogd met 10 %.

 

+ voor eindfacturen van 01/09/20 tot 01/09/21: verhoging met de ‘Bonus Meerdere werken’ voor de combinatie van meerdere werken (minimum 3) binnen de werken dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, plaatsing HR-beglazing, plaatsing ventilatiesysteem, plaatsing nieuwe condensatieketel, plaatsing warmtepomp, plaatsing warmtepompboiler of plaatsing zonneboiler, verhoging van de bestaande premies met 10% (voor aanvragers uit de categorie A en B) of met 20%  (voor aanvragers uit categorie C).

 

Inkomenscategorieën:

 

Categorie A: alleenstaande met een inkomen van meer dan 71.565,60 euro of een koppel met een inkomen van meer dan 86.565,60 euro. Deze drempels worden verhoogd met 5000 € per persoon fiscaal ten laste en met 5000 € voor aanvragers jonger dan 35 jaar.

 

Categorie B: alleenstaande met een inkomen tussen 35.782,80 en 71.565,60  euro of een koppel met een inkomen tussen 50.782,80 en 86.565,60 euro. Deze drempels worden verhoogd met 5000 € per persoon fiscaal ten laste en met 5000 € voor aanvragers jonger dan 35 jaar.

 

Categorie C: alleenstaande met een inkomen van minder dan 35.782,80  euro of een koppel met een inkomen van minder dan 50.782,80 euro. Deze drempels worden verhoogd met 5000 € per persoon fiscaal ten laste en met 5000 € voor aanvragers jonger dan 35 jaar.

 

Voorwaarden:

 

De boiler moeten behoren tot de energieklasse A, conform de gedelegeerde verordening (EU) nr. 812/2013 van de Commissie.

 

Een erkende RESCert-gecertifieerde aannemer moet de zonneboiler installeren.

 

Meer info, gedetailleerde voorwaarden en te volgen procedure via:

 

https://leefmilieu.brussels/

Gemeentelijke zonneboilerpremies

Sommige gemeenten geven bijkomende premies voor zonneboilers of hebben een eigen renovatiepremie. Informeer je op de website van je gemeente of contacteer de milieudienst.