Premies voor een zonneboiler in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gewestelijke premie voor zonneboilers

Sinds 1 januari 2022 kan wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een zonneboiler installeert (in renovatie) een beroep doen op de RENOLUTION-premies. Dit is de nieuwe benaming van de fusie van de energiepremie, de premie voor de renovatie van het woonmilieu en de premie voor de verfraaiing van gevels

 

Het premiebedrag varieert volgens uw inkomenscategorie. Er zijn drie categorieën: categorie I (standaardcategorie), categorie II (gemiddelde inkomens) en categorie III (lage inkomens). Bekijk op renolution.brussels tot welke categorie u behoort.

 

Voor de premie zonneboiler wordt het bedrag van de premie berekend per individuele wooneenheid (eengezinswoning of appartement in een appartementsgebouw).

 

  • Categorie I: 2.500 € per individuele wooneenheid
  • Categorie II: 3.000 € per individuele wooneenheid
  • Categorie III: 3.500 € per individuele wooneenheid

 

Voor meer info, voorwaarden en te volgen procedure, surf naar renolution.brussels

Gemeentelijke zonneboilerpremies

Sommige gemeenten geven bijkomende premies voor zonneboilers of hebben een eigen renovatiepremie. Informeer je op de website van je gemeente of contacteer de milieudienst.

 

Laatste update: februari 2024

Onder voorbehoud van aanpassingen of wijzigingen

Surf naar https://renolution.brussels/ voor de meest actuele info

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie Belsolar dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over zonneboilers kunnen hebben. Belsolar is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van Belsolar zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt Belsolar deel uit van Climafed, de Belgische federatie voor klimaattechnologieën (tot voor kort bekend als ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België). Onze privacy policy vindt u hier.