Premies voor een zonneboiler in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gewestelijke premie voor zonneboilers

De RENOLUTION-premies zijn de nieuwe overkoepelende naam van de Energiepremies, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels. Ze traden in werking op 1 januari 2022 en zullen vanaf 1 maart 2022 formeel toegankelijk zijn via IRISbox, het digitale loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Voor de Energiepremies geldt dat als je factuur gedateerd is op 2021, je onder de regeling voor 2021 valt. Meer informatie vind je op de pagina Energiepremies 2021 van het Brussels Gewest

 

De technische bepalingen voor de verkrijging van de RENOLUTION-premies worden momenteel gevalideerd door de regering. Hieronder en via deze link vind je de voorlopige beschikbare premies, met de voorlopige bedragen en een beknopte beschrijving van de betrokken werken of studies.  In januari 2022 zal deze info worden aangevuld met de technische en administratieve voorwaarden die eigen zijn aan elke premie. Vanaf maart zal je alle informatie over de RENOLUTION-premies kunnen raadplegen op de nieuwe website RENOLUTION.brussels, waar alle informatie over de premies en de financiële steun voor renovaties van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zal worden gecentraliseerd.

 

De premie voor de installatie van een zonneboiler in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest varieert tussen € 2.500 tot 3.500, afhankelijk van de inkomenscategorie en de ligging van de woning, max. 50% van de factuur.

 

Meer info, gedetailleerde voorwaarden en te volgen procedure via:

 

https://leefmilieu.brussels/

Gemeentelijke zonneboilerpremies

Sommige gemeenten geven bijkomende premies voor zonneboilers of hebben een eigen renovatiepremie. Informeer je op de website van je gemeente of contacteer de milieudienst.

 

 

Laatste update: januari 2022

Onder voorbehoud van aanpassingen of wijzigingen

Surf naar https://leefmilieu.brussels/ voor de meest actuele info

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie Belsolar dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over zonneboilers kunnen hebben. Belsolar is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van Belsolar zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt Belsolar deel uit van ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken van België. Onze privacy policy vindt u hier.