Premies voor een zonneboiler in het Vlaams Gewest (renovatie)

Hieronder vind je een compleet overzicht van alle premies waarop je een beroep kan doen als je kiest voor een zonneboiler en je je eindfactuur hiervoor krijgt voor de tweede helft van 2022.

 

In de loop van de tweede helft van 2022 zullen de renovatiepremie en de energiepremies van Fluvius smelten tot dan samen tot één gezamenlijke ‘Mijn VerbouwPremie’. Meer info over de voorwaarden, bedragen… die vanaf dan zullen gelden vind je op www.mijnVerbouwpremie.be 

I. Premies via de netbeheerder (Fluvius) 

Premie via de netbeheerder voor de installatie van een zonneboiler 

Voor gebouwen die voor 1 januari 2014 aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet of gebouwen waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn. Gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw voor 2014 was aangesloten op het distributienet.

 

Basispremie : € 550/m² zonnecollector, met een maximum van € 2.750 of 40% van het factuurbedrag.

 

Verhoogde premie voor beschermde afnemers: € 660 /m² met een maximum van € 3.300 of 48% van het factuurbedrag.

 

Tevens moeten de zonnecollectoren voldoen aan bepaalde technische voorwaarden. Vermits het voor particulieren niet zo eenvoudig is om te weten of dat het geval is voor de zonnecollectoren van de zonneboilerinstallatie die ze kopen, heeft de Belgische zonneboilerassociatie Belsolar een zogenaamde ‘Green List’ opgemaakt met de zonneboileroplossingen van zijn leden.

 

Download de « Green List » (niet-limitatieve lijst van zonnecollectoren voor toekenning van REG-premies van zonneboilers) hier > 

 

De zonnecollectoren die hierin zijn opgenomen, voldoen gegarandeerd aan de technische vereisten voor de premieaanvraag.

 

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies 

Burenpremie = gratis begeleiding door een BENOvatiecoach

Voor alle woningen aangesloten op het distributienet voor 1/1/2006 of bouwaanvraag uiterlijk op 31/12/2005.

 

Wanneer minstens 10 eigenaars van een huis of een appartement samen energiezuinige renovatiewerken laten uitvoeren, dan kunnen ze zich gratis laten begeleiden door een BENOvatiecoach. Deze helpt onder andere met het aanvragen van de premies en offertes en het opmaken van de meetstaten. Hij vergelijkt offertes en houdt ook een oogje in het zeil bij de uitvoering van de renovatiewerken. Voor deze werken wordt een BENOvatiecoach door de Vlaamse overheid betaald via de zogenaamde ‘collectieve renovatiebegeleidingsvergoeding’.

 

Voor welke investeringen?

  • dak- of zoldervloerisolatie
  • isolatie van de buitenmuren (aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de spouw)
  • vloerisolatie op volle grond; plafondisolatie van de kelder of van verluchte ruimtes onder een verwarmde verdieping
  • hoogrendementsbeglazing
  • installatie van een zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler of ventilatiesysteem. 

 

Meer info: https://benoveren.fluvius.be/wat-benoveren/vraag-raad-aan-de-benovatiecoach 

 

II. Gemeentelijke premies 

Sommige Vlaamse gemeenten hebben hun eigen subsidies voor de plaatsing van een zonneboiler of hebben een eigen renovatiepremie.

 

Of dat in jouw gemeente zo is, kan je opzoeken via http://energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule of win advies in bij het Energiehuis in je gemeente

 

 

Laatste update: januari 2022

Onder voorbehoud van aanpassingen of wijzigingen

Surf naar www.energiesparen.be voor de meest actuele info

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie Belsolar dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over zonneboilers kunnen hebben. Belsolar is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van Belsolar zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt Belsolar deel uit van ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken van België. Onze privacy policy vindt u hier.