Premies voor een zonneboiler in het Vlaams Gewest

I. Premies via de netbeheerder (Fluvius) 

Premie via de netbeheerder voor de installatie van een zonneboiler 

Voor gebouwen die voor 1 januari 2014 aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet of gebouwen waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn. Gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw voor 2014 was aangesloten op het distributienet.

 

Basispremie : € 550/m² zonnecollector, met een maximum van € 2.750 of 40% van het factuurbedrag.

 

Verhoogde premie voor beschermde afnemers: € 660 /m² met een maximum van € 3.300 of 48% van het factuurbedrag.

 

Tevens moeten de zonnecollectoren voldoen aan bepaalde technische voorwaarden. Vermits het voor particulieren niet zo eenvoudig is om te weten of dat het geval is voor de zonnecollectoren van de zonneboilerinstallatie die ze kopen, heeft de Belgische zonneboilerassociatie Belsolar een zogenaamde ‘Green List’ opgemaakt met de zonneboileroplossingen van zijn leden.

 

Download de « Green List » (niet-limitatieve lijst van zonnecollectoren voor toekenning van REG-premies van zonneboilers) hier > 

 

De zonnecollectoren die hierin zijn opgenomen, voldoen gegarandeerd aan de technische vereisten voor de premieaanvraag.

 

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies 

Burenpremie = gratis begeleiding door een BENOvatiecoach

Voor alle woningen aangesloten op het distributienet voor 1/1/2006 of bouwaanvraag uiterlijk op 31/12/2005.

 

Wanneer minstens 10 eigenaars van een huis of een appartement samen energiezuinige renovatiewerken laten uitvoeren, dan kunnen ze zich gratis laten begeleiden door een BENOvatiecoach. Deze helpt onder andere met het aanvragen van de premies en offertes en het opmaken van de meetstaten. Hij vergelijkt offertes en houdt ook een oogje in het zeil bij de uitvoering van de renovatiewerken. Voor deze werken wordt een BENOvatiecoach door de Vlaamse overheid betaald via de zogenaamde ‘collectieve renovatiebegeleidingsvergoeding’.

 

Voor welke investeringen?

 • dak- of zoldervloerisolatie
 • isolatie van de buitenmuren (aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de spouw)
 • vloerisolatie op volle grond; plafondisolatie van de kelder of van verluchte ruimtes onder een verwarmde verdieping
 • hoogrendementsbeglazing
 • installatie van een zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler of ventilatiesysteem. 

 

Meer info: https://benoveren.fluvius.be/wat-benoveren/vraag-raad-aan-de-benovatiecoach 

Totaalrenovatiebonus

De totaalrenovatiebonus zal vanaf 2021 enkel nog zal gelden voor wie reeds in een BENOpass-traject zit bij Fluvius. De totaalrenovatiebonus zal zo langzaam uitdoven en vervangen worden door de epc-labelpremie.

 

Wie in 2021 reeds in een BENOpass-traject, geldt bovenop de individuele premies via Fluvius, maar niet combineerbaar met de labelpremie, de totaalrenovatiebonus voor wie binnen een periode van 5 jaar minstens 3 van de volgende investeringen uitvoert: 

 

 • Het plaatsen van minstens 30 m² dak- of zolderisolatie
 • Het plaatsen van muurisolatie (aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de spouw, met een minimum van 30 m²)
 • Het plaatsen van minstens 30 m² vloerisolatie
 • Het plaatsen van minstens 5 m² nieuwe beglazing
 • De installatie van een zonneboiler
 • De installatie van een warmtepomp
 • De installatie van een ventilatiesysteem.

 

De tegemoetkoming hangt af van het aantal werken dat je laat uitvoeren:  € 1.250 voor 3 werken, € 1.750 voor 4 werken, € 2.750 voor 5 werken, € 3.750 voor 6 werken, en € 4.750 voor 7 werken. Voor renovaties in een appartement worden deze bedragen gehalveerd.

 

De totaalrenovatiebonus wordt door Fluvius automatisch geactiveerd zodra je minstens drie premies aanvraagt (of minstens twee premies aanvraagt en een ventilatiesysteem installeert). Je hoeft hiervoor dus zelf geen aanvraag in te dienen.

 

De totaalrenovatiebonus is een uitdovende maatregel en zal grotendeels verdwijnen.

II. Gemeentelijke premies 

Sommige van de 308 Vlaamse gemeenten hebben hun eigen subsidies voor de plaatsing van een zonneboiler of hebben een eigen renovatiepremie.

 

Of dat in jouw gemeente zo is, kan je opzoeken via http://energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule of win advies in bij het Energiehuis in je gemeente