17% meer premies voor zonneboilers uitbetaald

05 Maart 2020

In nieuwbouw kiest de Vlaming veel vaker voor fotovoltaïsche zonnepanelen, eventueel in combinatie met een warmtepomp, om aan de verplichting van hernieuwbare energie te voldoen, maar in renovatie heeft de Vlaming wel begrepen dat een zonneboilerinstallatie de meest laagdrempelige stap is om ook in bestaande woningen hernieuwbare energie toe te passen, zo blijkt uit de cijfers die Vlaams minister van Energie Zuhal Demir en het Vlaams Energieagentschap bij de opening van de Batibouwbeurs bekend maakten. In 2019 werden door netbeheerder Fluvius immers 17% meer premies voor zonneboilerinstallaties uitbetaald dan het jaar ervoor.

 

Met een zonneboiler bespaar je op jaarbasis zowat 60% (en meer) van de energie die nodig is om het water voor je bad, douche en keuken te verwarmen. Wanneer het verwarmen van sanitair warm water met woningverwarming wordt gecombineerd – vooral bij vloerverwarming is dat een heel efficiënte oplossing – kan de jaarlijkse besparing oplopen tot 35% van de totaal benodigde energie.

Een zonneboilerinstallatie is een zeer laagdrempelige stap naar hernieuwbare energie, ook financieel gezien. De prijs van een zonneboilerinstallatie hangt uiteraard af van het merk zonneboiler dat je koopt of ook wel van de installateur die je zonneboiler plaatst, maar een goede richtprijs voor een complete zonneboilerinstallatie is 1.000 euro per m² zonnecollectoren, inclusief plaatsing. Als je weet dat voor een gemiddeld gezin 5 m² zonnecollectoren doorgaans volstaan om optimaal te kunnen profiteren van de gratis energie van de zon om daarmee sanitair warm water te produceren, spreken we dus van 5.000 euro, de aftrek van de premies voor een zonneboilerinstallatie bij een renovatie niet ingecalculeerd.

 

Ook op praktisch is de stap naar een zonneboilerinstallatie dus heel makkelijk te nemen. Omdat het rendement van zonnecollectoren zo hoog ligt (1 m² zonnecollectoren haalt tot 500 kWh nuttige warmte uit de zon ─- dat is tot 3 keer meer dan eenzelfde oppervlakte aan fotovoltaïsche (pv-) panelen de zonne-energie omzet in elektriciteit), nemen zonnecollectoren immers weinig plaats in op een dak. Voor een eengezinswoning is 5 m² oppervlakte doorgaans voldoende om elk jaar 2500 kWh elektriciteit, 275 m³ gas, 300 liter mazout of 500 kg CO2 uit te sparen.

En bovendien geniet je voor het plaatsen van een zonneboilerinstallatie nog steeds van heel wat premies. Zo heb je als Vlaming recht op 550 euro per m² zonnecollector, met een maximum van € 2.750 euro en 40% van de factuur. In 2019 betaalde netbeheerder Fluvius betaalde deze premie 17% meer uit dan het jaar daarvoor.

 

Naast op individuele premies, kan je voor het plaatsen van een zonneboilerinstallatie ook een beroep doen op de gratis begeleiding van een BENOvatiecoach en vormt het plaatsen van een zonneboiler ook 1 van de maatregelen die deel uitmaken van het zogenaamde BENOpass-systeem waarbij je aanspraak maakt op een totaalrenovatiebonus wanneer je binnen de 5 jaar investeert in 3 of meer energiebesparende ingrepen. Wie binnen de vijf jaar het plaatsen van een zonneboiler met 2 andere ingrepen combineert, krijgt bovenop de individuele premies een extra bonus van 1.250 euro. Per bijkomende investering stijgt de bonus: 1.750 euro voor 4 ingrepen in totaal, 2.750 euro voor 5, 3.750 euro voor 6 en 4.750 euro voor alle 7 ingrepen. Voor renovaties in een appartement krijg je de helft van deze bedragen.

 

Om in Vlaanderen een beroep te kunnen doen op de zonneboilerpremie dient je zonneboilerinstallatie evenwel aan enkele voorwaarden te voldoen. Zo moet de aannemer die de zonneboiler plaatst, beschikken over een RESCert-certificaat voor zonthermische installaties voor sanitair warm water of voor gecombineerde systemen. Een niet-gecertificeerde aannemer moet zich laten bijstaan en het uitgevoerde werk laten valideren door een aannemer die wel RESCert-gecertificeerd is. De lijst van gecertificeerde aannemers vind je op www.InfoZonneBoiler.be onder de button ‘Op zoek naar een fabrikant of installateur?’

 

Tevens moeten de zonnecollectoren voldoen aan bepaalde technische voorwaarden. Vermits het voor particulieren niet zo eenvoudig is om te weten of dat het geval is voor de zonnecollectoren die ze kopen, heeft de Belgische zonneboilerassociatie Belsolar een zogenaamde ‘Green List’ opgemaakt met de zonneboileroplossingen van zijn leden. De zonnecollectoren die hierin zijn opgenomen, voldoen gegarandeerd aan de technische vereisten voor de premieaanvraag. De Green List van Belsolar staat op www.fluvius.be en op www.InfoZonneBoiler.be onder de button ‘Green list’.

 

Wil je meer weten over de voordelen van zonneboilers, de werking van zonneboilers, de toepassingen van zonneboilers, de soorten zonneboilers die er bestaan, de premies voor zonneboilers of de zonneboilerfabrikanten die bij zonneboilerfederatie Belsolar aangesloten zijn… ? Surf dan naar www.InfoZonneBoiler.be. Op dit zonneboiler-infoplatform van de Belgische zonneboilerassociatie Belsolar vinden particulieren en professionelen een concreet, objectief en niet-merkgebonden antwoord op alle vragen over zonnewarmte en een overzicht van alle premies en premievoorwaarden per gewest.

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie Belsolar dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over zonneboilers kunnen hebben. Belsolar is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van Belsolar zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt Belsolar deel uit van Climafed, de Belgische federatie voor klimaattechnologieën (tot voor kort bekend als ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België). Onze privacy policy vindt u hier.