Hoe plaats je zonnecollectoren op je dak?

De plaatsing van zonnecollectoren kan zowel op een plat dak als op een zadeldak. De plaatsing op een plat dak heeft als voordeel dat de zonnecollector optimaal georiënteerd kan worden, met de meest geschikte hellingsgraad. Bij plaatsing op een plat dak, is het wenselijk dat voorafgaand een stabiliteitsstudie wordt uitgevoerd. Bij plaatsing op een hellend dak kan de zonnecollector in het dak worden geïntegreerd, of erop gemonteerd worden.

 

Om het hoogste rendement te halen wordt een zonnecollector best zuidwaarts georiënteerd maar ook een zuidwestelijke of zuidoostelijke oriëntatie levert goede resultaten op. Bij een meer westelijke of oostelijke oriëntatie daalt het rendement met 20 % wat gecompenseerd kan worden door een extra collector of de hellingsgraad van de collectoren aan te passen.

 

De hellingsgraad ligt idealiter tussen 20° en 60° maar de huidige systemen zijn zo efficiënt dat zelfs bij een horizontale plaatsing nog een rendement wordt gehaald van meer dan 80% in vergelijking met een ideale hellingsgraad.

 

Bespreek alles best met je installateur. Want naast de oriëntatie van de zonnecollectoren en hun hellingshoek, is ook de oppervlakte van de zonnecollectoren op je dak van doorslaggevend belang voor een optimaal rendement. En ook de capaciteit van het voorraadvat speelt een belangrijke rol. Je  installateur weet voor alle toepassingen van zonneboilers best hoeveel m² zonnecollectoren je hiervoor nodig hebt en wat de capaciteit van je voorraadvat moet zijn.

 

 

 

 

 

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie Belsolar dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over zonneboilers kunnen hebben. Belsolar is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van Belsolar zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt Belsolar deel uit van Climafed, de Belgische federatie voor klimaattechnologieën (tot voor kort bekend als ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België). Onze privacy policy vindt u hier.