Batibouw 2018 zet het licht op groen voor zonneboilers!

Tijdens Batibouw 2018 tref in je in hal 12 tal van fabrikanten aan waarbij je terecht kan voor zonneboileroplossingen die ervoor zorgen dat je eenvoudig, milieuvriendelijk en bovenal heel goedkoop een groot deel van je warm water kan aanmaken door gebruik te maken van gratis zonnewarmte. De Belgische zonneboilerassociatie Belsolar en zijn online infoplatform www.InfoZonneBoiler.be wijzen erop dat het nu hét moment is om een zonneboiler te installeren, vermits de premies voor zonneboilers vanaf 2019 zullen dalen. En dat je daarvoor best aanklopt bij een lid van Belsolar, want enkel deze fabrikanten staan vermeld op de ‘Green list’ van netbeheerders Eandis en Infrax als types van zonnecollectoren die vooraf geverifieerd zijn en gegarandeerd recht geven op een premie.

Zonneboilerinstallaties

Een zonneboilerinstallatie, bestaande uit een opslagvat (de boiler) en een aantal thermische zonnecollectoren op het dak (doorgaans volstaat +/- 4 m² ), is de beste oplossing om te profiteren van de gratis energie van de zon. Zelfs met de kosten van de naverwarming kan je hiermee op jaarbasis tot 60% van de energie besparen die nodig is om het water voor je bad, douche of keuken te verwarmen. Daarnaast kan je een zonneboilerinstallatie inzetten voor ruimteverwarming, als bijverwarming van de cv bijvoorbeeld, of om een zwembad verwarmen.

Profiteer nog van de vele premies van 2018!

Aangezien je met een zonneboiler ervoor zorgt dat je jaar na jaar bespaart op je energiefactuur en dankzij het feit dat een zonneboilerinstallatie een lange levensduur heeft en weinig onderhoud vereist, is investeren in een zonneboiler een zeer goede investering. Zeker als je in acht neemt dat je als eigenaar van een bestaande woning, bovenop die jaarlijkse energiebesparing, ook nog eens een beroep kan doen op heel wat premies die je basisinvestering verlichten.

Zo maakt het plaatsen van een zonneboiler in Vlaanderen niet enkel deel uit van de maatregelen die recht geven op een totaalrenovatiebonus, op gratis begeleiding door een BENOvatiecoach, op een goedkope energielening tegen 0 tot 2%, op een korting op de onroerende voorheffing bij ingrijpende renovaties en eventueel ook op een renovatie- of verbeteringspremie. Vooral de premies die netbeheerders Eandis of Infrax geven, betekenen een flink financieel duwtje in de rug.

Voor een zonneboiler kan je in 2018 (eindfactuur) van Eandis en Infrax een premie krijgen tot 550 euro per m² zonnecollectoroppervlakte, met een maximum van 40% van de factuurbedrag, en met een maximaal premiebedrag van 2.750 euro per installatie.

Vanaf 2019 (eindfactuur) daalt die premie per wooneenheid tot 375 euro per m² zonnecollectoroppervlakte en tot maximaal 1.875 euro per installatie. Het maximum van 40% van het factuurbedrag blijft.

De ‘Green list’ van Belsolar

Om een beroep te kunnen doen op de zonneboilerpremies, dient je zonneboilerinstallatie aan enkele voorwaarden te voldoen.

Zo moet de aannemer die de zonneboiler plaatst, beschikken over een RESCert-certificaat voor zonthermische installaties voor sanitair warm water of voor gecombineerde systemen. Een niet-gecertificeerde aannemer moet zich laten bijstaan en het uitgevoerde werk laten valideren door een aannemer die wel RESCert-gecertificeerd is. De lijst van gecertificeerde aannemers vind je op www.rescert.be en www.InfoZonneBoiler.be (klik op ‘op zoek naar een installateur?’)

Tevens moeten de zonnecollectoren voldoen aan bepaalde technische voorwaarden. Vermits het voor particulieren niet zo eenvoudig is om te weten of dat het geval is voor de zonnecollectoren die ze kopen, heeft de Belgische zonneboilerassociatie Belsolar een zogenaamde ‘Green List’ opgemaakt met de zonneboileroplossingen van zijn leden. De zonnecollectoren die hierin zijn opgenomen, voldoen gegarandeerd aan de technische vereisten voor de premieaanvraag. De Green List van Belsolar staat op www.eandis.be, www.infrax.be en uiteraard ook op het objectieve zonneboilerinfoplatform van Belsolar: www.InfoZonneBoiler.be (klik op ‘Green list’).

Meer info:

Wil je meer weten over de voordelen van zonneboilers, de werking van zonneboilers, de soorten zonneboilers die er bestaan, de toepassingen van zonneboilers, de premies voor zonneboilers of de zonneboilerfabrikanten die bij zonneboilerassociatie Belsolar aangesloten zijn? Surf dan naar www.infozonneboiler.be om een objectief, niet-merkgebonden antwoord op al je vragen te krijgen. Of bezoek de stand van de leden van Belsolar in hal 12 van Batibouw.


Heb je vragen
over zonneboilers?
Op zoek naar
een installateur?
Een eigen zonneboiler,
hoe begin je eraan?
Bereken het rendement
van je zonneboiler
Staat mijn zonnecollector
op de premielijst?

Zonneboilerweerbericht

Ontdek hier hoeveel personen met een zonneboiler vorige week bespaarden

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie BELSOLAR dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over zonneboilers kunnen hebben. BELSOLAR is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van BELSOLAR zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt BELSOLAR deel uit van ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken van België.

Copyright 2018 infozonneboiler.be